MAKE AN APPOINTMENT / MAAK 'N AFSPRAAK

All appointments are made in person via telephone.  If I am in consultation and not available, please leave a message and I will return your call a.s.a.p.

You are also welcome to submit an appointment enquiry online, and you will be contacted to confirm the date and time suitable for you.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alle afsprake word persoonlik, telefonies gemaak.  Wanneer ek konsulteer en nie beskikbaar is nie, kan ‘n boodskap gelos word en ek sal u so spoedig moontlik terugskakel.

U is ook welkom om aanlyn navrae te doen oor ‘n afspraak, waarna ek met u sal opvolg oor ‘n geskikte datum en tyd.

Your Details / U Besonderhede

Let me know how to get back to you. / Hoe kan ek u kontak?


How can I help? / Hoe kan ek help?

Feel free to ask a question or simply leave a message. / Vra gerus 'n vraag of los 'n boodskap.