SERVICES / DIENSTE

INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPY
INDIVIDUELE PSIGOTERAPIE
Read More / Lees Meer
ADOLESCENT THERAPY
ADOLESSENTE TERAPIE
Read More / Lees Meer
COUPLES THERAPY
HUWELIKSBERADING
Read More / Lees Meer
FORENSIC PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT
FORENSIESE SIELKUNDIGE ASSESSERING
Read More / Lees Meer

ABOUT ME / OOR MYSELF

I am a clinical psychologist in private practice in Potchefstroom.  I work with adolescents, young adults, adults and couples with a variety of difficulties and life challenges. I consult in English and Afrikaans.

My intention is to provide a safe and confidential space in which you can bring awareness and change to the challenges in your life.

There are many reasons to reach out to a psychologist – some individuals come to therapy to resolve very specific problems, others seek therapy for less clear-cut reasons.  I believe that an individual can learn to better understand themselves and their circumstances and make significant changes in their lives through the collaborative processes that takes place in psychotherapy.

I have preference working from a Cognitive Behavioural paradigm, but also integrate a wide variety of therapeutic techniques as I acknowledge that each individual is unique.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ek is ‘n kliniese sielkundige in privaatpraktyk in Potchefstroom.  Ek werk met adolessente, jong volwassenes, volwassenes en paartjies met ‘n verskeidenheid uitdagings.  Ek konsulteer in Afrikaans en Engels.

Daar is verskeie redes waarom mense uitreik na ‘n sielkundige toe – soms om spesifieke probleme op te los, soms vir minder duidelike redes.  Ek glo dat individue kan leer om hulself en hul omstandighede beter te verstaan en betekenisvolle veranderinge in hulle lewens kan maak, deur gesamentlike prosesse wat in terapie plaasvind.  My voorneme is om ‘n veilige en vertroulike ruimte te skep, waarin hierdie verandering kan plaasvind.

Ek werk hoofsaaklik vanuit ‘n Kognitiewe Gedrags- paradigma, maar integreer ook ‘n wye verskeidenheid terapeutiese tegnieke, omdat elke individu en uitdaging uniek is.

EDUCATION AND TRAINING / OPLEIDING EN WERKSERVARING

I completed my internship at Weskoppies Psychiatric Hospital in Pretoria, working in the children’s, adolescent and adult wards.  Thereafter, I worked in the UK Educational system for 2 years.  I then completed my Community Service at Zonderwater Correctional Centre near Cullinan.  Working with adult offenders, their families, community members, and victims of crime has allowed me to experience and recognize that every individual has a unique life story, unique challenges, and unique potential.  Facing and overcoming challenges, and finding meaning and purpose is always possible, even in the most difficult of times. After 12 years in Pretoria, I started practicing in Potchefstroom in February 2019 and my consulting rooms are currently at the Rachem Wellness Multidisciplinary Medical Practice

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ek het my internskap by Weskoppies Psigiatriese Hospitaal in Pretoria voltooi, waar ek in die kinder-, adolessente- en volwasse sale gewerk het.  Daarna werk ek in die Britse onderwysstelsel vir 2 jaar.  Ek het my Gemeenskapsdiens by Zonderwater Korrektiewe Dienste buite Cullinan voltooi.  My werk met gevangenisse, hul families, gemeenskapslede en slagoffers van misdaad het my die geleentheid gegee om te ervaar en besef dat elke individu ‘n unieke lewensverhaal het, met unieke uitdagings en unieke potensiaal en dat dit moontlik is om betekenis te vind in jou lewe, selfs tydens die mees uitdagende tye. Na 12 jaar in Pretoria, het ek in Februarie 2019 in Potchefstroom begin praktiseer en ek konsulteer tans vanuit die Rachem Wellness Multi-dissiplinêre Mediese Praktyk.

 

Qualifications / Kwalifikasies

  • B.A. Psychology, NWU (1999 ) /  B.A. Sielkunde, NWU (1999)
  • Honnours in Psychology, NWU (2000) / Honneurs in Sielkunde, NWU (2000)
  • M.A. Clinical Psychology, NWU (2002) / M.A. Kliniese Sielkunde, NWU (2002)